Loading Events

Events for april 2021

Events Search and Views Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
ponedeljak utorak sreda četvrtak petak subota nedelja
29
30
31

– Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za februar 2021. godine – Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu

1
2
3
4
5

– Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu. Obaveštenje se dostavlja na obrascu OZU – Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa – Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava. Izveštaj se dostavlja na Obrascu IOSI – Izveštaj o izvršavanju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom

6
7
8
9
10
11
12

– Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec. Prijava se podnosi na obrascu PP-PPNO – Poreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja. – Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV. Prijava se podnosi na obrascu PP PDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.

13
14
15

– Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec – Podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa od strane preduzetnika, preduzetnika poljoprivrednika i preduzetnika drugo lice za utvrđivanje poreza za 2020. godinu. Prijava se podnosi na obrascu PPDG-1S – Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti. Uz poresku prijavu podnosi se i obrazac PB 2 – Poreski bilans obveznika poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti i prateći obrasci uz poreski bilans. – Plaćanje razlike poreza na prihod od samostalne delatnosti utvrđene po konačnom obračunu za 2020. godinu, po podnetoj poreskoj prijavi. – Plaćanje doprinosa na prihode od obavljanja samostalne delatnosti za prethodni mesec. – Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec. – Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec. Prijava se podnosi na obrascu PP OD-O – Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva. – Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec. Prijava se podnosi na obrascu PP PDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost. – Podnošenje obrasca PID PDV 1 za mart mesec ako je u martu mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo. – Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prvo tromesečje 2021. godine. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost. – Podnošenje obrasca PID PDV 1 za prvo tromesečje ako je obveznik u prvom tromesečju ispunio jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo. – Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec. – Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca. – Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na obrascu PP OA. – Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

– Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu.

30
1
2
+ Export Events