Loading Events

Events for maj 2021

Events Search and Views Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
ponedeljak utorak sreda četvrtak petak subota nedelja
26
27
28
29

– Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu.

30
1
2
3
4
5

– Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za mart 2021. godine – Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu. Obaveštenje se dostavlja na Obrascu OZU – Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa. – Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava. Izveštaj se dostavlja na Obrascu IOSI – Izveštaj o izvršavanju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

6
7
8
9
10

– Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP-PPNO – Poreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja. – Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.

11
12
13
14
15
16
17

– Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec. Podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana za prethodnu godinu. Poreska prijava se podnosi na Obrascu PPDG-2R – Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana – Plaćanje akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec Plaćanje akontacije doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec Plaćanje doprinosa za samostalne umetnike za drugi kvartal 2021. godine Plaćanje doprinosa za poljoprivrednike za drugi kvartal 2021. godine Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP OD-O – Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva. – Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost. Podnošenje obrasca PID PDV 1 za april mesec ako je u aprilu mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo – Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec – Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA. Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

– Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za april 2021. godine – Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu

1
2
3
4
5
6
+ Export Events