Loading Events

Events for jul 2022

Events Search and Views Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
ponedeljak utorak sreda četvrtak petak subota nedelja
27
28
29

Podnošenje poreske prijave, poreskog bilansa i dokumentacije – Poreska prijava se podnosi na Obrascu PDP – Poreska prijava za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica; – Poreski bilans podnosi se na: – Obrascu PB 1 – Poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica za period od 01.01. do 31.12.2021. godine, uključujući i potrebne obrasce; – Obrascu PBN – Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni plan za budžetski sistem; – Obrascu PBN 1 – Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike, odnosno kontni okvir za druga pravna lica; – Obrascu PBN 2 – Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za banke; – Obrascu PBN 3 – Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za Narodnu banku Srbije. Plaćanje razlike između konačno obračunatog poreza na dobit za 2021. godinu i plaćenih akontacija

30

Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za maj 2022. godine Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu

1
2
3
4
5

Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu. Obaveštenje se dostavlja na Obrascu OZU – Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava. Izveštaj se dostavlja na Obrascu IOSI – Izveštaj o izvršavanju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom

6
7
8
9
10
11

Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP-PPNO – Poreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV. Prijava se podnosi na Obrascu PPPDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost

12
13
14
15

Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec Plaćanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za II kvartal 2022. godine Plaćanje akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP OD-O – Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PPPDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za drugo tromesečje 2022. godine. Prijava se podnosi na Obrascu PPPDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost Podnošenje obrasca PID PDV 1 za jun mesec ako je u junu mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za drugo tromesečje ako je obveznik u drugom tromesečju ispunio jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo. Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu

30
31
+ Export Events