Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost za proizvodnju i prodaju fiskalnih kase

 

Članom 22. Zakona o fiskalnim kasama (“Sl. glasnik RS”, br. 135/04, 93/12) propisano je da fiskalnu kasu može staviti u promet samo proizvođač fiskalne kase kome je data saglasnost za stavljanje fiskalne kase u promet. Saglasnost daje Vlada RS, na predlog ministarstva trgovine, a rešenja o davanju saglasnosti se objavljuju u “Službenom glasniku RS”. Ministarstvo trgovine i usluga vrši upis proizvođača kojima je data saglasnost u evidenciju o licima kojima je Vlada dala saglasnost o ispunjenosti uslova za stavljanje fiskalne kase u promet.

 

U nastavku dajemo tabelarni pregled preduzeća i tipova fiskalnih kasa za koja su dobijena rešenja o davanju saglasnosti i objavljena u “Službenom glasniku RS”, uz napomenu da smo ovaj pregled objavili i u našem časopisu “PDV”:

Red. br.          Naziv preduzeća Tip fiskalne kase Rešenja objavljena u “Sl. glasniku RS”, br.

1

2

3

4

1.

“GALEB GROUP” d.o.o.,
Cerovac – Šabac
– MP-500 T 118/2003
– MP-55
– MP-5000 124/2003
– FP-550
– DP-500 28/2009
– DP-50D
– MP-55LD
– GALEB GP-550 9/13
– GALEB GP-100
– GALEB GP-350 123/14

2.

“TELEFONIJA” AD, 
Beograd, Cerska 20-22
– SMART III 118/2003
– SMART 1/2004
– BINGO Plus 20/2004
– BINGO Standard
– Telefonija JUNIOR 100/2004
– Thermal 72/2005

3.

“INTRACOM” d.o.o., 
Beograd, Treći bulevar 23
– CR-401 118/2003

4.

“DIGITRON IST” d.o.o.,
Beograd, Sarajevska 76
– ER-A 277S 118/2003
– ER-A 237S
– ER-A 457S 124/2003
– ER-A 457SF
– MIKRO 5/2004
– TUA 100/2004

5.

“EI KORPORACIJA – EI INFORMATIKA” d.o.o., 
Niš, Bulevar Cara Konstantina 80-84
– LOGIC 124/2003
– OPEN
– CASH 4/2004
– COMPACT 5/2004
– COLIBRI 20/2004
– MOBIKA 128/2004
– PARTNER 33/2007
– FAVOURITE 47/2009

6.

“RB GENERALEKONOMIK” d.o.o.,
Beograd, 29. novembra 59a
– ROYAL GENEKO FC 2600 1/2004
– ROYAL GENEKO FCA 4/2004
– GENEKO MINI 20/2004
– GENEKO MAXI 66/2004
– GENEKO BMC P32 28/2009
– GENEKO SuperCash S
– GENEKO Fiscal Print FP200PJ 9/13
– GENEKO SuperCash Economic

7.

“TP BEOGRADELEKTRO” AD,
Beograd, Knez Mihailova 9
– OM micro 1/2004
– OM 700T 20/2004
– OM 2000 100/2004

8.

“CT & T CASH REGISTERS” d.o.o.,
Beograd, Vladimira Popovića 6
– OPTIMA 1/2004
– ONE
– ST 200
– ST 400 66/2004
– BASIC 53/2004

9.

“VG OPTIMA” d.o.o.,
Beograd, Jadranska 9a
– EURO 500T HANDY 5/2004
– TRONICA CM 420 61/2004
– TRONICA CM 220
– TRONICA CM 210 78/2004
– TRONICA CM 410
– SAMSUNG SRP 270DF 72/2005

10.

“Energoprojekt – Energodata” AD
Beograd, Mihajla Pupina 12
– PICCOLINO BIG 20/2004
– WINNER 53/2004
– EUROPA 66/2004

11.

“PUPIN TELEKOM DKTS” d.o.o.
Zemun, Batajnički put 23
– PK 2690 20/2004
– AT 5000 53/2004

12.

“SHOLLEX” d.o.o.
Beograd, Vojvode Stepe 118
– QUORION CR 500 20/2004
– QUORION CR 30T2
– QUORION CR 2510 53/2004
– QUORION CR 705T
– QUORION CR 1021 95/2004
– QUORION CR 2000T 104/2004
– QUORION CR 2500T
– QSH 5M 92/2005
– QSH 5 49/2006
– EPSON TM-T260F 126/2007
– EPSON TM-U220A 93/2008

13.

“INT Raster” d.o.o.
Beograd, Vojvode Stepe 56
– PALMAR 61/2004
– MISTRAL
– DP-05 9/13
– DP-35
– DP-25
– FP-600
– FP-550+ 74/15

14.

“MD & PROFY” d.o.o.
Beograd, Obrenovački put 3
– MD & PROFY FMU – CHIP 61/2004
– FRIGO 53/2004
– KASIKO EXPERT 47/2009

15.

“HCP” d.o.o. 
Kruševac
– Integra 61/2008
– HCP Best 93/2008
– HCP Best LC 47/2009
– HCP Flexi
– HCP P2 DS 8/12
– Ultima HCP T55 10/13
– HCP Secunda sa integrisanim terminalom HCP Secunda 60/14
– HCP Prima 24/15

16.

“HCP” d.o.o.
Beograd
– HCP EPSON TM-T260F 54/17