Za potrebe Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Republici Srbiji 2011. godine, Republički zavod za statistiku je objavio prevod Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja MSKZ-08 (International Standard Classification of Occupations – ISCO-08). Ovaj prevod je proširen određenim zanimanjima iz Jedinstvene nomeklature zanimanja (JNZ), koja je propisana kao standard za vođenje podataka o zanimanjima u evidencijama u oblasti rada (“Službeni list SRJ”, broj 9/98).

 Preuzmite Klasifikaciju zanimanja (izvor: Republika Srbija – Republički zavod za statistiku)

 

Ministarstvo finansija i privrede RS – Uprava za trezor je objavilo Klasifikaciju zanimanja sa šiframa zanimanja proširenim na 6 numeričkih znakova i ovu klasifikaciju možete preuzeti u nastavku.

 Preuzmite Klasifikaciju zanimanja (izvor: Ministarstvo finansija i privrede RS – Uprava za trezor)

 

Za sprovođenje Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru (“Sl. glasnik RS”, br. 93/12 – o Zakonu smo detaljno pisali u “Informator”-u broj 21/2012, 22/2012 i 23/2012) ministar finansija i privrede je doneo Pravilnik o izveštavanju o isplaćenim zaradama u javnom sektoru (“Sl. glasnik RS”, br. 100/12), koji je stupio na snagu 20. oktobra 2012. godine i koji sadrži Obrazac izveštaja o isplaćenim zaradama (u daljem tekstu: Obrazac). Obrazac izveštaja o isplaćenim zaradama možete preuzeti ovde.  Članom 3. Pravilnika propisani su podaci koji se iskazuju u Obrascu za sve zaposlene kod isplatioca, pa je tako propisano da se u koloni 5 popunjava Radno mesto zaposlenog, šifra zanimanja iz Klasifikacije zanimanja Republičkog zavoda za statistiku.