Usluga računovodstva je osnovna, bazna usluga naše firme i obuhvata:

 • Permanentna edukacija i savetovanje o primeni propisa iz računovodstveno – knjigovodstveno – finansijsko – poreskog segmenta poslovanja klijenta
 • Vođenje poslovnih knjiga: dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige
 • Vođenje analitičkih knjigovodstava: kupci, dobavljači, osnovna sredstva, roba, proizvodnja, materijal, gotovi proizvodi
 • Izrada kalkulacija maloprodajnih i veleprodajnih cena, vođenje KEPU knjige
 • Vođenje PDV evidencija, obračun PDV-a, izrada poreske prijave za PDV
 • Analiza poslovanja i finansijskih pokazatelja sa ciljem obezbeđivanja informacija klijentu za donošenje najboljih poslovnih odluka u pravcu plaćanja najmanjih poreskih dažbina u skladu sa važećim propisima (korišćenje zakonom predviđenih olakšica, poreskih kredita i slično)
 • Izrada završnog računa: bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, kod srednjih pravnih lica i bilans tokova gotovine, poreski bilans i poreska prijava poreza na dobit, odnosno dohodak građana.

Naši klijenti imaju različite pravne forme:

 • Akcionarska društva
 • Mala i srednja preduzeća
 • Preduzetnici (radnje), “knjigaši” i paušalci
 • Ostala pravna lica: sportski klubovi, udruženja građana i slično

i različitih delatnosti:

 •    Trgovina na veliko i malo
 •    Proizvodnja i pružanje usluga
 •    Uvoz i izvoz
 •    Strana predstavništva;
 •    Izvršitelji i advokati
 •    Udruženja građana

Pružanje usluga u prostorijama klijenta omogućava klijentu uvid u svu postojeću poslovnu dokumentaciju kao i stalni uvid svih knjigovodstvenih stanja i izveštaja, kako za potrebe zakonodavca i kontrolno – inspekcijskih organa, tako i za potrebe menadžmenta firme. Neko od naših saradnika periodično dolazi u firmu korisnika usluge i obradjuje svu u međuvremenu pristiglu poslovnu dokumentaciju, unosi je u informacioni sistem i nakon toga, po unapred dogovorenom sistemu, odlaže. Iz dosadašnjeg iskustva znamo da ovaj način rada odgovara većini malih i srednjih preduzeća jer je sva poslovna dokumentacija uvek kod njih, a i informacioni sistem je na raspolaganju za dobijanje najrazlićitijih potrebnih informacija.

Pružanje usluga u našim poslovnim prostorijama podrazumeva periodičnu primopredaju poslovne dokumentacije na obradu referentu firma Naslednik d.o.o. Po završetku obrade dokumentacije ista se vraća klijentu i odlaže na čuvanje na način koji je unapred dogovoren. Davanje klijentu svih knjigovodstvenih izveštaja standard je našeg poslovanja kome je cilj da posao knjigovodstva ne bude sam sebi svrha, odnosno zadovoljavanje zakonske obaveze. Periodično i po želji klijenta možemo dostavljati sve računovodstvene izveštaje elektronskim putem.