2022. godina

Na osnovu člana 112. stav 2. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-US, 113/17, 95/18 – dr. propis) Vlada Republike Srbije je donela Odluku o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2022. godine.

Prema ovoj Odluci:

  • Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za period januar-decembar 2022. godine iznosi 201,22 dinara (neto), po radnom času.

Odluka je objavljena u “Sl. glasniku RS”, br. 87/21 od 10. septembra 2021. godine.

Mesec

Broj mogućih radnih dana u mesecu 

Broj mogućih časova rada u mesecu

Minimalna cena rada po času – neto

Minimalna neto zarada za mesec

Minimalna bruto zarada za mesec

Januar 2022.

21

168

201,22

33.804,96

45.470,70

Februar 2022.

20

160

201,22

32.195,20

43.174,32

Mart 2022.

23

184

201,22

37.024,48

50.063,45

April 2022.

21

168

201,22

33.804,96

45.470,70

Maj 2022.

22

176

201,22

35.414,72

47.767,08

Jun 2022.

22

176

201,22

35.414,72

47.767,08

Jul 2022.

21

168

201,22

33.804,96

45.470,70

Avgust 2022.

23

184

201,22

37.024,48

50.063,45

Septembar 2022.

22

176

201,22

35.414,72

47.767,08

Oktobar 2022.

21

168

201,22

33.804,96

45.470,70

Novembar 2022.

22

176

201,22

35.414,72

47.767,08

Decembar 2022.

22

176

201,22

35.414,72

47.767,08

2021. godina

Na osnovu člana 112. stav 2. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-US, 113/17, 95/18 – dr. propis) Vlada Republike Srbije je donela Odluku o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2021. godine.

Prema ovoj Odluci:

Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za period januar-decembar 2021. godine iznosi 183,93 dinara (neto), po radnom času.

Odluka je objavljena u “Sl. glasniku RS”, br. 116/20 od 16. septembra 2020. godine.

Prethodne godine:

2020. godina

Na osnovu člana 112. stav 2. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-US, 113/17, 95/18 – dr. propis) Vlada Republike Srbije je donela Odluku o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2020. godine.

Prema ovoj Odluci:

Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za period januar-decembar 2020. godine iznosi 172,54 dinara (neto), po radnom času.

Odluka je objavljena u “Sl. glasniku RS”, br. 65/19 od 13. septembra 2019. godine.

2019. godina

Na osnovu člana 112. stav 2. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-US i 113/17) Vlada Republike Srbije je donela Odluku o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2019. godine.

Prema ovoj Odluci:

Minimalna cena rada, bez poreza i dopirnosa za obavezno socijalno osiguranje za period januar-decembar 2019. godine iznosi 155,30 dinara (neto), po radnom času.

Odluka je objavljena u “Sl. glasniku RS”, br. 69/18 od 14. septembra 2018. godine.

2018. godina

Na osnovu člana 112. stav 1. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-US i 113/17) Socijalno-ekonomski savet doneo je Odluku o visini minimalne cene rada za 2018. godinu.

Prema ovoj Odluci:

Minimalna cena rada, bez poreza i dopirnosa za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu iznosi 143,00 dinara (neto), po radnom času.

Odluka je objavljena u “Sl. glasniku RS”, br. 88/17 od 29. septembra 2017. godine.

2017. godina

Na osnovu člana 112. stav 2. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 13. septembra 2016. godine, donela je Odluku o visini minimalne cene rada za period januar – decembar 2017. godine.

Prema ovoj Odluci:

  • Minimalna cena rada, bez poreza i dopirnosa za obavezno socijalno osiguranje za period januar – decembar 2017. godine iznosi 130,00 dinara (neto), po radnom času.

Odluka je objavljena u “Sl. glasniku RS”, br. 77/2016 od 14. septembra 2016. godine.

2016. godina.

Na osnovu člana 112. stav 2. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 14. septembra 2015. godine, donela je Odluku o visini minimalne zarade za period januar – decembar 2016. godine.

Prema ovoj Odluci:

  • Minimalna cena rada, bez poreza i dopirnosa za obavezno socijalno osiguranje za period januar – decembar 2016. godine iznosi 121,00 dinar (neto), po radnom času.

Odluka je objavljena u “Sl. glasniku RS”, br. 79/2015 od 14. septembra 2015. godine.