2021. godina

Na osnovu člana 112. stav 2. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-US, 113/17, 95/18 – dr. propis) Vlada Republike Srbije je donela Odluku o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2021. godine.

Prema ovoj Odluci:

Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za period januar-decembar 2021. godine iznosi 183,93 dinara (neto), po radnom času.

Odluka je objavljena u “Sl. glasniku RS”, br. 116/20 od 16. septembra 2020. godine.

Prethodne godine:

2020. godina

Na osnovu člana 112. stav 2. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-US, 113/17, 95/18 – dr. propis) Vlada Republike Srbije je donela Odluku o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2020. godine.

Prema ovoj Odluci:

Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za period januar-decembar 2020. godine iznosi 172,54 dinara (neto), po radnom času.

Odluka je objavljena u “Sl. glasniku RS”, br. 65/19 od 13. septembra 2019. godine.

2019. godina

Na osnovu člana 112. stav 2. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-US i 113/17) Vlada Republike Srbije je donela Odluku o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2019. godine.

Prema ovoj Odluci:

Minimalna cena rada, bez poreza i dopirnosa za obavezno socijalno osiguranje za period januar-decembar 2019. godine iznosi 155,30 dinara (neto), po radnom času.

Odluka je objavljena u “Sl. glasniku RS”, br. 69/18 od 14. septembra 2018. godine.

2018. godina

Na osnovu člana 112. stav 1. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-US i 113/17) Socijalno-ekonomski savet doneo je Odluku o visini minimalne cene rada za 2018. godinu.

Prema ovoj Odluci:

Minimalna cena rada, bez poreza i dopirnosa za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu iznosi 143,00 dinara (neto), po radnom času.

Odluka je objavljena u “Sl. glasniku RS”, br. 88/17 od 29. septembra 2017. godine.

2017. godina

Na osnovu člana 112. stav 2. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 13. septembra 2016. godine, donela je Odluku o visini minimalne cene rada za period januar – decembar 2017. godine.

Prema ovoj Odluci:

  • Minimalna cena rada, bez poreza i dopirnosa za obavezno socijalno osiguranje za period januar – decembar 2017. godine iznosi 130,00 dinara (neto), po radnom času.

Odluka je objavljena u “Sl. glasniku RS”, br. 77/2016 od 14. septembra 2016. godine.

2016. godina.

Na osnovu člana 112. stav 2. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 14. septembra 2015. godine, donela je Odluku o visini minimalne zarade za period januar – decembar 2016. godine.

Prema ovoj Odluci:

  • Minimalna cena rada, bez poreza i dopirnosa za obavezno socijalno osiguranje za period januar – decembar 2016. godine iznosi 121,00 dinar (neto), po radnom času.

Odluka je objavljena u “Sl. glasniku RS”, br. 79/2015 od 14. septembra 2015. godine.