Osnivanje preduzeća i registracija radnji, Knjigovodstvo, računovodstvo,
Platni promet, banke, Plate, kadrovi, socijalno, Poslovi sa Poreskom upravom,
Poreski konsalting, Izrada računovodstvenih softvera, Radne dozvole strancima, Uknjižba i legalizacija, Pravni konsalting-restitucija, Izrada WEB stranica, internet prodavnica i SEO optimizacija, Reference, Cenovnik i opšti uslovi
Lepeza naših usluga prilagođena je tako da zadovolji potrebe klijenta od osnivanja firme pa tokom celog njenog postojanja u skoro svim segmentima administrativno – pravno – ekonomsko – finansijskog aspekta poslovanja. Usluge su profilisane prema malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima.
Usluge Preduzeća “Naslednik” d.o.o. mogu se grupisati u sledeće celine:

  • osnivanje preduzeća i registracija radnji obuhvata sveobuhvatno savetovanje tokom celog postupka osnivanja, ishodovanje rešenja od APR i PIB-a, izrada pečata, otvaranje računa, kao i predaja potrebne dokumentacije nadležnoj Poreskoj upravi prilikom otpočinjanja poslovanja;
  • knjigovodstvo, računovodstvo je naša osnovna, bazna usluga i obuhvata: vođenje glavne i svih pomoćnih knjiga, izrada kalkulacija te vođenje PDV evidencija za preduzeća, preduzetnike (radnje) i druga pravna lica iz delatnosti trgovine na veliko i malo, proizvodnje i pružanja usluga, uvoza i izvoza, komisiona, menjačnica te drugih raznovrsnih poslovnih aktivnosti čija kruna je svake godine izrada završnog računa i poreskog bilansa, zasniva se na principu rada “dan za dan” ukoliko je klijentu to potrebno;
  • platni promet, banke,  plate, kadrovi, socijalno, poslovi sa poreskom upravom delovi su nasih usluga čiji je zajednički cilj da omogući da se klijent u celosti posveti svom poslovanju, a da Preduzeće “Naslednik” d.o.o. preuzme servisiranje državnih institucija, celokupan gotovinski i bezgotovinski platni promet, kolanje dokumentacije i gotovine na relaciji klijent – agencija – klijent, prijave i odjave radnika, upis staža za radnike, predaja svih poreskih i drugih prijava i obaveznih izveštaja;
  • poslovni i poreski konsalting su deo usluge koji se bavi edukacijom i sveobuhvatnim rešavanjem kompleksnijih poslovnih procesa klijenata;
  • izrada računovodstvenih softvera  je deo naše ponude već više od dvadeset godina. Dobar i pouzdan softver je savremeni alat za rad koji je većini naših klijenata neophodan. Vremenom je doradjivan u skladu sa potrebama korisnika raznih delatnosti i potreba. Njegova najveća prednost jeste apsolutno prilagodjavanje potrebama korisnika – nije univerzalan;
  • radne dozvole strancima, uknjižba i legaliz, pravni konsalting-restitucija su usluge koju pružamo našim klijentima kako samostalno tako i u saradnji sa licenciranim kućama;
  • izrada WEB stranica, internet prodavnica i SEO optimizacija je sa naše strane prepoznata kao veoma bitan deo savremenog poslovanja tako da smo je uvrstili medju usluge koje pruzamo svojim klijentima;
  • reference – spisak preduzeća i radnji sa kojima poslujemo više godina. Među klijentima ima i značajan broj onih sa kojima poslujemo više od deset godina.Na stranici Cenovnik i opšti uslovi  možete videti tipski Ugovor, Opšte uslove pružanja usluga i Cenovnik usluga.