Loading Događaji

Događaji for decembar 2019

Događaji Search and Views Navigation

Calendar of Događaji

Calendar of Događaji
ponedeljak utorak sreda četvrtak petak subota nedelja
25
26
27
28
29

Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu

30
1
2

Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za oktobar 2019. godine

3
4
5

Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu. Obaveštenje se dostavlja na Obrascu OZU – Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa.

Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec. Izveštaj se dostavlja na Obrascu IOSI – Izveštaj o izvršavanju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

6
7
8
9
10

Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP-PPNO – Poreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja.

Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.

11
12
13
14
15
16

Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec

Podnošenje obaveštenja preduzetnika o opredeljenju za isplatu lične zarade u 2020. godini Podnošenje obaveštenja preduzetnika da u 2020. godini neće vršiti isplatu lične zarade

Plaćanje akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec

Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost. Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za novembar mesec ako je u novembru mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo

Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec

Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA. Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za jun 2019. godine

Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu

1
2
3
4
5
+ Izvezi događaje