Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

– Plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec – Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec – Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec – Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec – Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za četvrto tromesečje 2021. godine – Plaćanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za IV kvartal 2021. godine – Podnošenje zahteva za promenu poreskog perioda za koji se predaje poreska prijava i plaća PDV iz kalendarskog tromesečja u kalendarski mesec – Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec – Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca – Podnošenje proizvodnog normativa od strane proizvođača akciznih proizvoda koji se primenjuje za umanjenje obračunate akcize u 2022. godini – Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec – Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec i plaćanje akcize

17 januara

Details

Date:
17 januara