Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec – Podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa od strane preduzetnika, preduzetnika poljoprivrednika i preduzetnika drugo lice za utvrđivanje poreza za 2021. godinu. – Plaćanje razlike poreza i doprinosa na prihod od samostalne delatnosti utvrđene po konačnom obračunu za 2021. godinu, po podnetoj poreskoj prijavi. – Plaćanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za I kvartal 2022. godine – Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec – Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec – Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec – Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prvo tromesečje 2022. godine. – Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec – Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca – Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec – Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec i plaćanje akcize

15 aprila

Details

Date:
15 aprila