Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

– Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec – Plaćanje doprinosa na prihode od obavljanja samostalne delatnosti za prethodni mesec – Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec – Plaćanje doprinosa za samostalne umetnike za prvi kvartal 2021. godine – Plaćanje doprinosa za poljoprivrednike za prvi kvartal 2021. godine – Podnošenje prijave za utvrđivanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i mesečne akontacije za 2021. godinu za samostalne umetnike. Prijava se podnosi na Obrascu PPD-SU – Prijava za utvrđivanje obaveza doprinosa za samostalne umetnike. – Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP OD-O – Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva. – Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost. – Podnošenje obrasca PID PDV 1 za januar mesec ako je u januaru mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo – Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec – Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca – Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA – Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

17/02/2021

Details

Date:
17/02/2021