Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec Podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa od strane preduzetnika i obveznika poreza na prihode od poljoprivrede i šumarstva koji vode poslovne knjige za utvrđivanje poreza za 2018. godinu. Prijava se podnosi na Obrascu PPDG-1S – Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti. Uz poresku prijavu podnosi se i Obrazac PB 2 – Poreski bilans obveznika poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti i prateći obrasci uz poreski bilans. Plaćanje razlike poreza na prihod od samostalne delatnosti utvrđene po konačnom obračunu za 2018. godinu, po podnetoj poreskoj prijavi.

15/03/2019

Details

Date:
15/03/2019