Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

– Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec. Podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana za prethodnu godinu. Poreska prijava se podnosi na Obrascu PPDG-2R – Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana – Plaćanje akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec Plaćanje akontacije doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec Plaćanje doprinosa za samostalne umetnike za drugi kvartal 2021. godine Plaćanje doprinosa za poljoprivrednike za drugi kvartal 2021. godine Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP OD-O – Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva. – Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost. Podnošenje obrasca PID PDV 1 za april mesec ako je u aprilu mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo – Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec – Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA. Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

17/05/2021

Details

Date:
17/05/2021