Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Podnošenje poreske prijave, poreskog bilansa i dokumentacije – Poreska prijava se podnosi na Obrascu PDP – Poreska prijava za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica; Poreski bilans podnosi se na: – Obrascu PB 1 – Poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica za period od 01.01. do 31.12.2019. godine, uključujući i potrebne obrasce; – Obrascu PBN – Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni plan za budžetski sistem; – Obrascu PBN 1 – Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike, odnosno kontni okvir za druga pravna lica; – Obrascu PBN 2 – Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za banke; – Obrascu PBN 3 – Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za Narodnu banku Srbije. Plaćanje razlike između konačno obračunatog poreza na dobit za 2019. godinu i plaćenih akontacija

29/06/2020

Details

Date:
29/06/2020