Izabraiti opciju:
Neto ugovorena naknada
Porez na dohodak građana %
Doprinos za PIO: %
Doprinos za zdravstveno osiguranje: %
Ukupan trošak