Pružamo celokupan paket usluga i završavamo sve poslove sa Poreskom upravom:

  • Uzimanje listinga (stanja računa) i usklađivanje stanja
  • Sređivanje poreske situcije, rešavanje preknjižavanja i povraćaja poreza
  • Elektronska predaja poreskih prijava
  • Učešće u poreskom postupku u ime klijenta
  • Celokupna korespondencija sa Poreskom upravom u ime klijenta
  • Učestvovanje u odbrani klijenta u prekršajnim postupcima

Naslednik d.o.o. održava neposrednu svakodnevnu saradnju sa svim filijalama Poreske uprave u Beogradu – pravna lica i preduzetnici.
Osim svakodnevnih poslova koje obavljamo za naše klijente elektronski i na šalterima Poreske uprave, po potrebi u Poresku upravu odlaze i naše knjigovodje, savetnik, pravnik, kao i direktor. Ostvarujemo direktne kontakte sa inspektorima, načelnicima i direktorima Poreske uprave i učestvujemo u rešavanju zahteva klijenata.

Svi podneti zahtevi kontinuirano se prate i preduzimaju se sve mere kako bi se sa uspehom i na vreme rešili.

Izuzetnu pažnju posvećujemo rokovima.