Pored kontinuiranog savetovanja klijenata koje Naslednik d.o.o. pruža u okviru standardne knjigovodstvene usluge, obezbeđujemo i uslugu konsaltinga.

Ova usluga podrazumeva sveobuhvatniji pristup rešavanju poslovnog problema klijenta i ona podrazumeva kompleksnost i fazno rešavanje kroz istraživanja problema, traženje rešenja, davanje projekta rešenja, nadzor i kontrolu implementacije.

CIRKULARNA PISMA 

U okviru stručne podrške Naslednik d.o.o. povremeno, u obliku instruktivnih članaka, obrađuje aktuelne praktične i stručne teme i o tome klijente obaveštava cirkularnim pismima na njihove e-mail adrese.