Savremeni računovodstveni softver

Distributeri smo računovodstvenog softvera koji je u upotrebi u velikom broju preduzeća kako u Beogradu tako i u ostalim gradovima širom Srbije. Softver ima velike mogućnosti prilagodjavanja potrebama i željama klijenta.

Postoji više različitih verzija koje preporučujemo u zavisnosti od delatnosti i organizacione strukture. Aktivno učestvujemo i u daljem razvoju i poboljšanju informacionog sistema.

Ukoliko ste zainteresovani da saznate nešto više o samom softveru i njegovim mogućnostima kontaktirajte nas i za vas ćemo rado organizovati prezentaciju.