Novosti

Važno obaveštenje za sve sadašnje i buduće klijente!

Preduzeće Naslednik d.o.o. poseduje polisu za Osiguranje od profesionalne odgovornosti
Mislimo na svoje klijente i pružamo im sigurnost poslovanja – VIŠE O TOME

Zakoni
Podzakonski akti
Lokalna samouprava
Obračun naknade zarade
Poreske prijave - porez na imovinu
Ostvarivanje prava na finansijsku podršku porodici sa decom
Račun
Refakcije akcize na derivate nafte i biotečnosti
Obrasci - pušenje
Poreska uprava
Bezbednost i zdravlje na radu
Naknada štete
Odmori i odsustva
Opšta akta
Prestanak radnog odnosa
Rad i radno vreme
Ugovor o radu